Home   |   Over Landschapssferen   |   Landelijke tuinen   |   Dorps- en streekontwikkeling   |   Projecten   |   Contact

Dorps- en Streekontwikkeling voor de overheid

Het onderdeel Dorps- en streekontwikkeling van Landschapssferen geeft onder andere overheden adviezen over de inrichting van de openbare ruimte.

Landschapssferen denkt bij de inrichting van de openbare ruimte al aan de aspecten veiligheid, duurzaamheid, wensen van omwonenden, onderhoud en eindbeeld. De planvorming duurt dan misschien wel wat langer dan bij andere bureaus. De tijd die in de voorbereidende fase wordt geïnvesteerd wordt dubbel en dwars terugverdient bij het onderhoud en er hoeven geen pleisters geplakt te worden. Burgers zullen het erg waarderen wanneer een boom, straat of plantvak in een keer goed is aangelegd.

Adviezen Burgers

Het onderdeel Dorps- en Streekontwikkeling geeft ook adviezen aan burgers. Bent u het bijvoorbeeld niet eens met een renovatie- of inrichtingsvoorstel van uw gemeente wat betreft het groen in uw straat of wijk. Neem dan contact op met Landschapssferen.

Wij bemiddelen voor u met de gemeente en maken graag voor u en uw medebelanghebbende een passend plan wat de bewoners van een wijk of straat echt willen. Het is voor het algemeen belang wel belangrijk dat de meerderheid van uw omwonende het eens is met uw ideeën, maar dat spreekt voor zich lijkt ons.