Home   |   Over Landschapssferen   |   Landelijke tuinen   |   Dorps- en streekontwikkeling   |   Projecten   |   Contact

Projecten

Voor een kinderdagverblijf in Bergen op Zoom heeft landschapssferen een landschapstuin gemaakt voor de kleine mens. Er is een ‘bos’ gere... Bekijk het project

De nieuwbouwtuin van familie Bruyn is authentiek en heel groen geworden. De waterberging is gewaarborgd door groen en halfverhardingspaden. Bekijk het project

De Brabantse landschapstuin: een kloostertuin, een heus heideveld, wandelen door een bospad en wegdromen in de rozentuin  Bekijk het project

Een Bergse tuin voor échte Bergenaren: geïnspireerd op de Grote Markt, Bergse tuindersfamilies, Lievensberg en het Halsters Laag.  Bekijk het project

De Brabantse Wal tuin van Familie Verhagen: Hazelnotenboom, oude taxussen, hoogteverschillen en gebakken klinkers  Bekijk het project

De fruittuin van Stefan en Yvonne: Het sfeervol benutten van een beperkte ruimte in nieuwbouwwijk 'de Markiezaten'  Bekijk het project

volgende pagina >>
<< vorige project  |  volgende project >>

De voortuinen van de Jozef Israëlslaan

De wijk Doornakkers, waar de Jozef Israëlslaan ligt, ligt in het stadsdeel Tongelre aan de oostkant van Eindhoven en bestaat uit de buurten Doornakkers-West en Doornakkers- Oost. De wijk heeft ruimtelijk een sterk gesloten karakter want ze wordt omsloten door een aantal stevige barrières als de spoorlijn, de ringweg en het Eindhovensch Kanaal. De naam Doornakkers duidt op akkerland omzoomd door een doornenhaag. De heg moest het gewas tegen het wild beschermen. De oudst bekende vermelding dateert van 1588.

In de huidige voortuinen van de vier woningen 16, 14, 12 en 10 zit geen structuur. Enkele sterke punten van de huidige voortuinen die de tuinen onderscheiden van andere voortuinen in stad of land zijn:

  • De grote esdoorn in de tuin van huisnummer 16: In de voortuin van huisnummer 16 staat een grote esdoorn (Acer pseudoplatanus),.
  • De betonnen randen langs de erfscheiding: Rondom de tuinen van huisnummers 16,  14 en 12 staan betonnen randjes. Deze betonnen randjes dateren uit de tijd dat de huizen in de Jozef Israëllaan gebouwd zijn. Je kan het mooi of lelijk vinden, de betonnen randjes horen als historisch object bij de tuinen. Helaas zijn de betonnen randjes bij huisnummer 10 verdwenen.
  • De gedeelde entreestoep naar de voordeuren: Naar de voordeuren van huisnummers 14 en 16 loopt een stoep die zich splitst bij de voordeuren. De gezamenlijke stoep zegt iets over de samenhorigheid die heerste tijdens de bouw van de huizen en de aanleg van de tuinen. In de jaren ’50 was het heel gebruikelijk om gebruik te maken van elkaars grond. Hierdoor hoefde er maar één stoep gecreëerd te worden, wat een besparing aan materialen met zich meebracht. Verder werd de scheidinglijn ruimte optimaal benut. Helaas is deze gezamenlijke stoep verdwenen bij de huisnummers 10 en 12.

De voortuinen krijgen een typisch jaren ’50 inrichting met de daarbij passende beplanting. De wijk dateert immers uit die periode. De familie Bakx, van nummer 12, heeft aangegeven dat de tuinen makkelijk te onderhouden moesten zijn, maar ze moesten wel een groene uitstraling krijgen.

Om bovenstaande redenen wordt er gekozen om de tuinen simpel in te richten. De tuinen worden omsloten door een haag. Achter de hagen liggen de plantvakken die zullen bestaan uit een middelhoge heester. De gezamenlijke stoepen zal bij de huisnummers 10 en 12 worden hersteld. De paden zullen worden bestraat met een gebakken waaltjes. Deze historische steen wordt naar mate hij er langer in ligt steeds mooier. Voor de grote ramen komt een stoepje met een bankje. Op warme dagen in het jaar kan hier lekker gezeten worden. Door banken in de voortuinen te zetten, verhoogt de samenhorigheid van de buurt, omdat men elkaar vaker zal zien en wellicht ook groeten.

Als beplanting wordt er gekozen voor hortensia’s (zie foto rechtsonder). Hortensia’s worden middelhoge heesters van ongeveer 1,00 meter hoog. Wanneer de hortensiavlakken in de voortuinen geheel dicht groeit hoeft er nauwelijks meer geschoffeld en gewied te worden. Verder  geven deze heesters hele fraaie bloemen die lang doorbloeien. Rondom de tuinen wordt een ligusterhaag geplant (zie foto linksonder). De liguster is een snelgroeiende haag die bij zachte winters groenblijvend is. Bij strenge winters valt het blad gedeeltelijk of helemaal eraf. In het voorjaar is de haag echter weer snel groen. De muren tussen de verschillende huizen worden beplant met vuurdoorn (zie foto midden). Deze struik geeft in de zomer bloemen en in de late herfst vormen zich oranje vruchten die zeer geliefd zijn bij merels en andere lijsters. De tuinen zijn dus zowel voor mens als dier een aanwinst.